niedziela, 24 lutego 2013

Kwasy siarkowe- kwas siarkowy (IV) i (VI)

Istnieje wiele kwasów, w których jednym z tworzących je pierwiastków jest siarka. Dwa najpopularniejsze z nich to:
I.  Kwas siarkowy (IV)
1. Wzór kwasu siarkowego (IV)
2. Najważniejsze właściwości tego kwasu: można powiedzieć, że kwas siarkowy (IV) jest wodnym roztworem dwutlenku siarki [tlenku siarki (IV)]. Jest to kwas słaby, nie można otrzymać go w stanie stężonym, jest on kwasem nietrwałym- łatwo ulega rozkładowi na wodę i dwutlenek siarki (stąd też wydzielający się z roztworu tego kwasu zapach dwutlenku siarki, jest trujący i ma właściwości bielące.
Otrzymywanie kwasu siarkowego (IV) i jego niektóre właściwości możecie zobaczyć w filmie poniżej.

3. Kilka informacji o zastosowaniu kwasu siarkowego (IV)
- w rolnictwie do produkcji nawozów sztucznych
w dezynfekcji beczek do przechowywania np. kiszonek lub w do dezynfekcji piwnic lub pomieszczeń hodowlanych (np. stajni)
- w przemyśle włókienniczym i papierniczym do bielenia wełny i papieru
II. Kwas siarkowy (VI)
1. Wzór kwasu siarkowego (VI) 
2. Najważniejsze właściwości tego kwasu: stężony, 98%-owy kwas siarkowy (VI) jest oleistą cieczą o dużej gęstości (1,84 g/cm3), higroskopijną (pochłania wilgoć z powietrza), ze względu na higroskopijność zwęgla on wiele substancji organicznych (np. cukier czy drewno), jest bezbarwny i bezwonny, JEST SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNY- JEST ŻRĄCY, a podczas jego rozcieńczania (KWAS WLEWAMY OSTROŻNIE DO WODY!) wydzielają się znaczne ilości ciepła- proces egzoenergetyczny.
Krótki film przedstawia barwienie papierka lakmusowego przez opisywany kwas.
Film poniżej przedstawia, na czy polegają właściwości higroskopijne kwasu siarkowego (VI)

3. Kilka informacji o zastosowaniu kwasu siarkowego (VI)


Na koniec dwa pytania:
1) Ja można odbarwić płatek czerwonej róży tak, aby stał się biały?
2) Dlaczego stężonego kwasu siarkowego (VI) przybędzie, jeśli pozostawimy go w otwartej butli? [PYTANIE CZYSTO TEORETYCZNE, BO DUŻĄ NIEODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BYŁOBY ZOSTAWIAĆ  ŻRĄCY KWAS W OTWARTEJ BUTELCE!!!]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz